EU kiristää tietosuojavaatimuksia – aloita valmistautuminen jo nyt

Yleinen tietosuoja asetus GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voimaan keväällä 2018.

Uusi tietosuoja-asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Se luo erityisen merkittäviä uusia velvoitteita yritykselle, jotka käsittelevät dataa. Asetuksen laiminlyöminen voi johtaa tuntuviin sakkoihin.

Asetus on jo astunut voimaan ja käynnissä on siirtymäaika, jolloin yritysten ja yhteisöjen odotetaan valmistautuvan asetukseen. Asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen, jolloin se korvaa EU:n jäsenvaltioiden kansalliset henkilötietolait, kuten Suomen vuoden 1999 henkilötietolain. Yleisesti voidaan todeta, että kyseessä on todella iso muutos yrityksille ja tietosuoja-asioihin joudutaan ottamaan kantaa myös yritysjohdon taholta

WatchGuardin sivuilta löytyy GDPR materiaalia miten WatchGuard vastaa näihin vaatimuksiin.