EU tietosuoja-asetus ja valmius vastata sen asettamiin haasteisiin.

Tietosuoja-asetus astui voimaan Suomessa toukokuussa 2018, tavoitteena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittely koko EU:n alueella. Kyseisten tietojen käsittely täytyy suojata entistä tarkemmin, henkilötietoihin kohdistuvat loukkaukset pitää pystyä myös tunnistamaan ja ilmoittamaan viranomaisille.

 Miten WatchGuard voi auttaa teitä tietosuoja-asetuksen noudattamisessa.

1. Tietomurtojen estäminen
Tärkein asia on verkkoon kohdistuvien tietomurtojen ehkäiseminen. Tämä voidaan saavuttaa kattavalla palomuurin suojaustasolla. Tutustu tarkemmin ”Total Security”.

2. Sisäverkon haltuunottaminen
Erityisen tärkeää on lisätä ymmärrystä omasta sisäverkosta, sen käytöstä ja niistä uhista, jotka siihen kohdistuvat. Sisäverkon haltuun ottaminen mahdollistaa myös tietosuoja-asetukseen oleellisesti liittyvän ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen (72 h tietomurrosta): poikkeamat normaalista tilanteesta ovat mahdollisia tietomurtoja tai sen mahdollistajia. Tutustu tarkemmin ”Dimension”.

3. Ennakoiva suojaus
Aikapuutteessa tarvitaan tehokkaita välineitä uhkien ennakoivaan torjuntaan ja uhkien ennalta ehkäisemiseen. Erityisesti kun tiedetään tietomurron havainnoinnin kestävän jopa 9 kk. Tutustu tarkemmin ”Threath Detect and Response”.

 

Unohda syyt, sillä nyt on aika toimia!